SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1928  
-GAM -ga4m, sbst. r. (förr äv. m. l. f.) o. adj.; ss. sbst. best. -en; pl. -er; ss. adj. med adv. -T.
Etymologi
[ytterst av gr. γάμος, förmälning, giftermål, resp. -γαμος, som gifter sig (med ngn); jfr -GAMI, -GAMISK, -GAMIST, ävensom GAMET]
i ssgr.
I. bot. sbst.; om växt med befruktningsorgan av visst slag; se FANERO-, KRYPTO-GAM.
II. (i sht i fackspr.) adj.; dels: som utmärker sig gm att ingå äktenskap l. annan könsförbindelse av visst slag l. i viss utsträckning; dels bot. som äger befruktningsorgan av visst slag l. blommor med viss könsfördelning; se BI-, ENDO-, FANERO-, KLEISTO-, KRYPTO-, MONO-, POLY-GAM m. fl.
Spoiler title
Spoiler content