SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFFLÖDE a3v~flø2de, n.; best. -et; pl. -en. bort- l. utflytande. Defluvium .. afflöde. Wollimhaus Ench. (1652). Afdunstningen af det samlade vattnet ifrån de djupare jordlagren, och afflödet deraf ifrån ytan. Hwasser V. skr. 3: 332 (1858). Kroppen är i en beständig förvandling genom af- och tillflöde af delar. Rein Psyk. 1: 186 (1876). — aflopp. Hämmadt afflöde i lymfbanorna. F. Björnström i NF 6: 1572 (1883). Ett .. vattensystem, som genom (floden) Sir Darja .. fann sitt afflöde till Kaspiska hafvet. Svensén Jorden 274 (1887).
Spoiler title