SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1893  
ADER, r. l. m.; best. -n; pl. adrar.
Etymologi
[fsv. arþer, adher, plog]
(bl. i Finl.) plogland, ungef. = mantal. (541/8) Adrar landh. Tigerstedt Kexh. läns hist. civ (cit. fr. 1650). Uti .. Socknar .. hvaräst beräkning af Adertal nyttjas, skola (för skall) en Ader svara mot ett helt Mantal. FFS 1816, s. 342. Ader, .. (jfr) mantal. Meurman (1846). I de sydliga pogosterna (af Kexholms län) erlades (på Gustaf II Adolfs tid) jordskatten efter vissa fasta jordetal, kallade ”ader”. Schybergson 1: 397 (1887). — jfr ARDER, ÅRDER.
Spoiler title
Spoiler content