SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1957  
RENFORCERA (rangfårsēra Ekbohrn (1904)), v. -ade.
Ordformer
(rem- 1691. ren- 16691904)
Etymologi
[jfr t. renforcieren; av fr. renforcer, av re- (se RE-) o. ffr. enforcier (fr. enforcir), av ett gallorom. infortiare, till lat. in (se IN-, prefix1) o. fortis, stark (se FORT, sbst.). — Jfr RENFORTERA]
(†) förstärka; särsk. i fråga om förstärkning av en trupp l. ett befästningsvärk. HSH 8: 81 (1669). Man .. wiste fienden genom considerable secourser af ryttare och knechtar wara renforcerad. Spegel Dagb. 77 (1680). Desse Murar äro remforcerade med Esperons (dvs. utanvärk). Rålamb 8: 185 (1691). Rosenstein 3: 398 (1789). Ekbohrn (1904).
Spoiler title