SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1963  
SAKTENS, adv.
Etymologi
[sv. dial. saktens; jfr d. sagtens; utvidgning av sakta, adv. (se SAKTA, adj.); med avs. på formen jfr sv. dial. nyssens, till NYSS]
(†) väl (i alla fall); jfr SAKTA, adj. II 8. Jag kan icke gå och gälla som någon representant för ett förgånget tidskifte, icke heller har jag någon paleontologisk känsla uti mig, vare sig därför att jag saktens förändrats med tiderna eller snarare därför att vår högskola (dvs. Helsingfors universitet) icke sedan 50-talet undergått någon så märkelig förändring. CGEstlander i NPress. 1898, nr 289, s. 2.
Spoiler title