SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1975  
SKÄDDA ʃäd3a2, sbst.2, f. l. r.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(skedd- 1855. skädd- (sj-) 1806 osv.)
Etymologi
[sv. dial. skädda; etymologiskt identiskt med SKÄDDA, sbst.1]
(utom ss. senare led i ssgr numera nästan bl. i vissa trakter) flundre- l. plattfisk; ss. enkelt ord i zoologiskt fackspr. förr äv. dels: fisken Pleuronectes flesus Lin., skrubba, dels (i sg. l. pl.), om släktet Pleuronectes Lin., flundresläktet; äv. koll. VetAH 1806, s. 203 (i sg., om flundresläktet). 1Brehm III. 1: 252 (1876; i pl. best., om flundresläktet). Allt, som kom från havet, var .. lysande och underbart ... Till och med den lilla sandfärgade skäddan (dvs. sandskäddan) hade mer lysande ögon än någon annan varelse. Hertzman-Ericson Watson Fastl. 2 (1921). (Ofta) förekommer .. den vanliga skäddan (dvs. skrubbskäddan) .., särskilt sommartid, även på grundare vatten. Eriksson HavLiv. 241 (1926). Fisket (i Brottkärr i Bohusl.) pågår från islossningen och ger huvudsakligen skäddor och torsk. Fatab. 1930, s. 127. (Vi) lade .. till utanför järnvägsborn i Pustervik och sålde skäddan och horngäddan till torgkäringarna. Hasslöf SvVästkustf. 399 (1949; koll.). — jfr BERG-, GLIP-, LER-, MARE-, RUSKE-, SAND-, SKAGBO-, SKAV-, SKRUBB-, SLÄT-SKÄDDA. — särsk. (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) i utvidgad anv., i uttr. kasta skädda, kasta smörgås. Jag gick i min ensamhet ner till Rosenlundskanalen och ”kasta skädda”. Jag fattade motboken och slungade den ut över den nattmörka vattenytan. BECederquist i GbgP 1947, nr 19, s. 12. Därs. 1954, nr 47, s. 11.
Ssgr: A (numera nästan bl. i vissa trakter): SKÄDD-ART. (skädd- 1855 osv. skädde- 1855 osv.) flundreart. Nilsson Fauna 4: 617 (1855).
-FILÉ. flundrefilé. UNT 1940, nr 204, s. 4.
-FISKARE. (skädde- 1949 osv.). Hasslöf SvVästkustf. 240 (1949).
-FISKE. (skädd- 1904 osv. skädde- 1923 osv.). BtRiksdP 1904, 9Hufvudtit. s. 116.
-FÅNGST. (skädde- 1949 osv.). Hasslöf SvVästkustf. 220 (1949).
-GARN. (skädd- 1842 osv. skädde- 1842 osv.) flundregarn. SkandFisk. 152 (1842). SvFiskelex. (1955).
-KVASS. (skädde- 1949 osv.) kvass (se kvass, sbst.2) för fångst av flundre- l. plattfisk. Hasslöf SvVästkustf. 226 (1949).
-SLÄKTE(T). (skädd- 19001950. skädde- 18551940) (numera föga br.) släktet Pleuronectes Lin., flundresläktet. Nilsson Fauna 4: 608 (1855). SAOL (1950).
-TRÅL. (skädde- 1919 osv.) trål för fångst av flundre- l. plattfisk. 2NF 30: 117 (1919). 3NF 7: 487 (1927).
-VAD. (skädd- 1896 osv. skädde- 1880 osv.) vad, särsk. snurrevad, för fångst av flundre- l. plattfisk. Yhlen BerGbgHafsf. 1879 1 (1880). SvFiskelex. (1955).
B (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat): SKÄDDE-ART, -FISKARE, -FISKE, -FÅNGST, -GARN, se A.
-KASSE. håv för fångst av flundre- l. plattfisk; jfr kasse, sbst.3 4. (Haneson o.) Rencke Bohusfisk. 217 (1923).
-KVASS, se A.
-NOT. not för fångst av flundre- l. plattfisk; jfr skädd-vad. LAHT 1885, s. 194.
-SLÄKTE, -TRÅL, -VAD, se A.
Spoiler title
Spoiler content