SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2002  
TALKO tal4ko, n. (MännMinn. 1: 70 (1942: arbetstalkon, pl.) osv.), äv. r. (Roos FamArkiv 38 (i handl. fr. 1800) osv.); best. -t resp. -n; pl. -n (MännMinn. 1: 70 (1942: arbetstalkon) osv.) resp. -r (Hembygden(Hfors) 1910, s. 176, osv.).
Ordformer
(äv. -c-, -ck-)
Etymologi
[av fin. talkoo(t), sammankomst med arbete o. fest, grannhjälp]
(särsk. om förh. i Finl.) om (sammankomst med) frivillig o. oavlönad arbetsinsats vid (större) arbetsuppgifter inom lantbruket, vanl. med avslutande kalas l. dans o. d.; grannhjälp; äv., o. numera i sht, i allmännare anv., om (sammankomst med) frivillig o. oavlönad arbetsinsats vid gemensamma arbetsuppgifter, t. ex. inom ett bostadsområde l. en förening l. vid en arbetsplats, särsk. i uttr. på talko. I mårgon skal vi ha et af våra lantnöijen, det blir en så kallad Talcko, her samlas .. mycket Folck, som utan dagspenning skär Åkern hela dagen men då blir di trackterade med mat och dryck .. och sen arbetet är slut .. begyns lekar och dans. Roos FamArkiv 38 (i handl. fr. 1800). Talkon börjar därmed att den, som håller talkon, går omkring byn två, tre dagar förut och bjuder alla, som ha tid och vilja gå med. Hembygden(Hfors) 1913, s. 85. Fem dagar i veckan pågår riktig finsk talko mitt i Södertälje. DN 24 ⁄ 5 1982, s. 46. Exempelvis gjorde man maten på talko. ÖNyland 20 ⁄ 5 1995, s. 16. — jfr SKÖRDE-, SLÅTTER-, STÄD-TALKO.
Ssgr (särsk. om förh. i Finl.): TALKO-ARBETE~020. om arbete l. arbetsuppgift som utförs med hjälp av l. i form av talko. Budk(Brage) 1922, s. 7. Vedanskaffningen för kommande vinters behov utföres på sina håll som talkoarbete. UNT 25 ⁄ 4 1942, s. 6.
-DAG. dag då talkoarbete pågår. Om bönder eller p(re)ster hålla talcodagar på lögerdagar skola the eij länge sittia til driks än til klockan 9 om afftone(n). Murenius AV 108 (c. 1644). —
-DIPLOM. (förr) i fråga om talkoarbete anordnat av myndigheterna under finsk-ryska kriget 1941—44: diplom (se d. o. 1) som tilldelades ngn som deltagit i talkoarbete. Talkodiplomet erhåller man då talkon är fullgjord. Östergren (cit. fr. 1942).
-FOLK. personer som deltar i talkoarbete. Budk(Brage) 1929, 1: 21. Vi håller pappersinsamling .. Talkofolk behövs! ÖNyland 24 ⁄ 8 1993, s. 6. —
-JOBB. (vard.) talkoarbete. Kyrkpress. 1981, nr 18, s. 6. —
-JOBBA. (vard.) utföra talkoarbete. ÖNyland 20 ⁄ 5 1995, s. 16. Han och ett hundratal andra har talkojobbat på bönehuset som beräknas stå klart i december. Kyrkpress. 1996, nr 40, s. 6.
-JOBBARE. (vard.) person som deltar i talkoarbete. Kyrkpress. 1993, nr 21, s. 8. —
-LÄGER. läger (se d. o. 7) anordnat för att deltagarna ska bedriva talkoarbete. Hufvudstadsbl. 19 ⁄ 7 1989, s. 3. —
-TIMME. i pl., sammanfattande, om timmar som lagts ner på talkoarbete. VNyland 12 ⁄ 1 1980, s. 5. Det har tagit 20—30.000 talkotimmar att bygga fartyget. ÖNyland 23 ⁄ 6 1994, s. 10. —
-UNDERSTÖD~002, äv. ~200. (offentligt) ekonomiskt understöd för bestridande av kostnader, t. ex. för arbetsmateriel, vid talkoarbete. ÖNyland 5 ⁄ 3 1994, s. 21. —
-VERKSAMHET~002, äv. ~200. Finlands Talkoverksamhet har genom det pressande försörjningsläget nått en riksomspännande utbredning. SvD(A) 13 ⁄ 4 1942, s. 11.
Spoiler title
Spoiler content