SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 2014  
VARSTANS va4r~stan1s, adv., äv. (ålderdomligt) VARSTÄDES -stä2des, adv.1; förr äv. VARJESTÄDS l. VARSTÄDS l. VARSTADS, adv.
Ordformer
(förr äv. särskrivet. hvarstäds (hw-, -z) 17081747, 1902 (i vers). hwariostädes 1702. hwarjestädes 1737. hwarjestäds (-z) 17091769. hwarjestäns 1702. hwar stads (hu-, -z) 1573c. 1695. varstans (hv-) 1880 osv. varstädes (hv-, hw-) 1663 osv.)
Etymologi
[fsv. hvar staþ, hvar(s) staþs; av VAR, pron., (resp. VARJE) o. STAD, sbst.1 (med avs. på senare ledens form jfr ALLESTÄDES). — Jfr VARSTÄDES, adv.2]
på varje ställe.
a) (†) med distributiv syftning på förut specificerade ställen: på vardera stället. Så wele wij, att på thenn miidelste Stadzporth .. Så och på Rådehuuset .. skole byggies huar stadz, en Spitz. HB 2: 214 (1573). HärnösDP 1663, s. 63.
b) i annan anv., ungefär liktydigt med: överallt (jfr ALLESTÄDES); i sht (o. utom i slutet numera bl.) i förb. med gradadverbial, i uttr. lite(t), förr äv. något, varstans, på flera l. många olika ställen, (litet) här o. där (jfr MÅNGENSTÄDES); särsk. i förb. med annat, specificerande rumsadverbial. Bese dät, som något hwar stads wist sig uti ögnesichtet rart och märckwärdigt. Schück VittA 3: 314 (i handl. fr. c. 1695). Hon märker, hör och seer hwad hwarjestäns bedrifs. TRudeen FägneSång. C 2 a (1702). Jag vill ej nämna domsluten öfver skön litteratur, musik och teater, ty deri hör man dels våpiga omdömen, dels lexor ur jurnalerna litet hvarstädes. Snellman Tyskl. 365 (1842). Åh, det hör man litet hvar stans. De Geer Lillie 59 (1880). Alla slags försäljare utbjödo sina varor och stucko upp litet varstädes i människohopen. Lagergren Minn. 5: 136 (1926). Jag hade skymtat hans lillgamla, blonda skägg lite varstans i gathörnorna på sista tiden. Siwertz Tråd. 98 (1957). En torsdagskväll i slutet av januari .. är Östgötagatan en ödslig gata, en av dessa bakgator som finns lite varstans i världen. Östergren SistCig. 263 (2009). särsk. (numera bl. tillf.) i mer l. mindre försvagad bet., utan modifierande gradadverbial, ungefär liktydigt med uttr. litet varstans. Det jag i min öfwannämde Inledning hwarjestädes har bewisat. Björner Kämp. Föret. 3 (1737). Der och hvarstädes i Norrland. Rydqvist SSL 4: 258 (1870). Hörsnäckor, solglasögon och västar – säkerhetspolisens informella uniform syns varstans. GotlAlleh. 11/7 2011, s. 6.
Spoiler title