SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ABONNEMANG ab1onemaŋ4 l. abon1-, n.; best. -et; pl. =, l. -er.
Ordformer
(ofta, fordom alltid, skrifvet abonnement)
Etymologi
[af fr. abonnement]
1) på förhand gjord beställning (hvarigenom man betingar sig en rättighet l. förmån l. plats osv.). De Herrskaper, som åstunda Abonementer (å teatern). GT 1788, nr 114, s. 4. Dalin (1850).
2) betalning, som på förhand erlägges (för en rättighet l. förmån l. plats osv.). Pfeiffer (1837). Dalin (1850).
Ssgr (i sht till 1): ABONNEMANGS-AFGIFT1003~ l. 0103~02. —
-BILJETT~02. Abonnements Billetterne. PT 1758, nr 85, s. 4.
-DAG~2. —
-FÖRESTÄLLNING~0020. —
-KONSERT~02. —
-KORT~2, n. —
-LISTA~20. —
-LOGE~2. —
-PRIS~2. —
Spoiler title
Spoiler content