SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ACCISBAR aksi3s~ba2r, adj.
Etymologi
[af t. accisbar]
(föga br.) accispliktig; (sak,) för hvilken accis bör erläggas. Publ. handl. 6: 4333, 4345 (1756). Jungberg (1873).
Spoiler title
Spoiler content