SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1893  
ADJEKTIVISK ad3jäkti2visk l. 1040, l. -jek-, adj.; -T, adv.
Etymologi
[af t. adjectivisch]
språkv. som tillhör l. består af l. utmärker l. liknar ett adjektiv. Broocman Sv. spr. 60 (1813). Adjectivisk form. Ehrström o. Ottelin 82 (1814). Adjektivisk betydelse. Vising Fr. spr. 127 (1892). Adjektivisk bestämning. E. H. Tegnér i 3 SAH 6: 377 (1892).
Spoiler title
Spoiler content