SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1893  
ADVENTIV ad1vänti4v l. -ven-, adj.
Etymologi
[af t. adventiv, fr. adventif, af lat. advenire, komma till]
bot. Adventiva .. l. tillfälliga knoppar kallas sådana knoppar, som utveckla sig utan bestämd ställning och icke i vinkeln af ett blad. N. J. Andersson i NF (1875).
Ssgr: ADVENTIV-KNOPP103~2. N. J. Andersson i NF (1875).
Spoiler title
Spoiler content