SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFÄNDRING a3v~än2driŋ, r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
vbalsbst. till föreg. — (mindre br.) konkretare: särskild, ngt afvikande form; modifikation. Den bestämda artikeln .. kan .. genom fyra afändringar befordra både rimmet och rytmen. Ling i SAH 16: 30 (1835). Dessa olika afändringar (af tackjärnet) äro .. icke skarpt skilde från hvarandra. Almroth M. tekn. 6 (1838). Huruvida de (dvs. hvetets olika former) böra betraktas som arter, varieteter eller som mindre väsentliga afändringar. Elfving Kulturväxt. 17 (1895). — jfr ÄNDRING.
Spoiler title
Spoiler content