SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFKÄRNA a3v~ɟæ2rna, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING. (föga br.) fullständigt kärna (ett visst parti grädde). — jfr KÄRNA, v.
Ssg: AFKÄRNINGS-MEJERI310~102. Mjölken .. issattes .. (förr) på gårdarne, och gräddan sändes till s. k. afkerningsmejerier. K. F. Lundin i Tidskr. f. landtm. 1890, s. 305.
Spoiler title