SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFSKÄFTA a3v~ʃäf2ta, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING. — jfr SKÄFTA AF.
1) (föga br.) (medelst skäfte l. skafgräs) borttaga (ngt). Ojämnheter eller Fernissgryn .. kunna .. med skäftgräs afskäftas. N. Nyström i VetANH 8: 87 (1798). Almqvist (1842). SAOB (1870).
2) (föga br.) (medelst skäfte l. skafgräs) rengöra l. jämna. Almqvist (1842).
Spoiler title