SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AGNIG 3nig2, adj. -are (gradf. dock föga br.). (-og, -ug Salberg) försedd l. full med agnar. Salberg 85 (1696). Lind (1749, under spreuicht). Från badstusvalen höres skäktans hvin .. / Där drömmer flickan, agnig, varm om kinden. A. Karlfeldt i Ny ill. tidn. 1894, s. 372. — jfr AGNOT.
Spoiler title