SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ANBJUDARE an3~bjɯ2dare, m.||ig.; best. -en, hvard. äfv. -n; pl. =.
(mindre br.) eg.: person, som erbjuder. — särsk. adm. = ANBUDSGIFVARE. Regl. f. kronoauctioner 20 Dec. 1825, § 17. Anbjudare är skyldig vidblifva sitt anbud under .. minst 14 dagar. Tidn. f. lev. 1891, nr 32, s. 2. Därs. 1892, nr 27, s. 1.
Spoiler title