SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ANDBAR an3d~ba2r (a`ndbar Weste 1: 1951), adj. -are. (föga br.) tjänlig att inandas. Weste (1807). Andbar .. (nytt ord) .. tjenlig för inandningen. Dalin (1850). Björkman (1889).
Spoiler title