SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
ANLÄNDE, sbst.
Etymologi
[af t. anlände, f.]
(†) landningsplats. Wåre förfädher höllo en skantz och wälbewärdt Lägher såsom för en trygg Hamn och anlende, tijdt the .. tilflycht togho. Schroderus Liv. 873 (1626).
Spoiler title