SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1900  
ANTE, v. -ter, -tedde; se för öfr. TE, v.
Etymologi
[af AN, adv. II 4, o. TE, v.; jfr t. anzeigen]
(†) visa, erbjuda; jfr ANPRESENTERA 1. At sine Tienst antee. Huss Steugmann 41 (1650). — refl.: te sig, visa sig; uppträda; jfr ANLÅTA II, ANSKICKA. Then Muscovvitiske Envoyen .. hafwer widh Audientzen .. trängdt hårdt vppå, at Hs. Churfl. Durchl. skulle baarhufwuder antee sigh emoot honom. N. Av. 2 Okt. 1656, nr 1, s. 3. Stundom jagh strängare är, migh något grymmare anteer. Arrhenius Vitt. 157 (1666). Så at .. hela natten sig blid och med en liuflig väderlek antedde. Nordberg 1: 162 (1740).
Spoiler title
Spoiler content