SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1900  
ANTIFONISK an1tifå4nisk l. -fω4-, adj.; adv. -T.
adj. till ANTIFON o. ANTIFONI. Gudstjänst med antifonisk sång. Palmblad Fornk. 2: 326 (1844). Det är från liturgisk synpunkt en osed att .. denna alltigenom antifoniskt anlagda bön (dvs. litanian) uppläses af presten utan församlingens medverkan. P. Fischier i NF 9: 1476 (1885).
Spoiler title
Spoiler content