SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
ARIADNETRÅD ar1iad3ne~trå2d, äfv. 1040~1, r. l. m.; best. -en; pl. (föga br.) -ar.
Ordformer
(Ariadnestråd Törneros Bref 1: 90 (1825))
Etymologi
[jfr t. Ariadnefaden äfvensom lat. filum ariadnæum]
med anspelning på den tråd som, enl. den gr. hjältesagan, af den kretensiska konungadottern Ariadne skänktes åt hjälten Teseus o. medelst hvilken det lyckades denne att hitta ut ur Labyrinten: medel som gifver ledning att komma ut ur invecklade förhållanden l. att reda sig ur svårigheter, ledtråd. C. Livijn (1809) hos Hjärne Dagen f. drabbn. 361. Det (dvs. Linnés sexualsystem) var .. den nästan nödvändiga Ariadnetråden vid den beskrifvande botanikens fortgående arbete. Agardh Linnés betyd. 11 (1878). jfr: När man det (dvs. medlet) funnit, skall man gå lätt, såsom efter Ariadne tråd, til det lycksaliga ändemålet. Nordberg 1: 364 (1740).
Spoiler title
Spoiler content