SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
ARKIVAL ar1kiva4l, äfv. ar1ɟi-, adj.; adv. -T.
Etymologi
[bildadt af föreg. med afl.-ändelsen -al; jfr eng. archival samt (med afs. på förh. till ARKIVALISK) GENIAL, IDEAL, adj.]
(mindre br.) arkiv. adj. till följ. o. föreg. De arkivala arbetena vid arkivet. SFS 1899, nr 73, s. 5.
Spoiler title
Spoiler content