SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1901  
ARLESBÄR, n.
Etymologi
[af t. arlesbeere, bär af träden Sorbus aria Crantz o. Sorbus torminalis Crantz, oxelbär; jfr t. arlesbaum, af mht., fht. arliz-boum, hvars första led möjl. är en afl. med suffixet -iz af samma stam som ingår i t. erle o. AL; se för öfr. E. Björkman i Zeitschr. f. d. wortforschung 2: 214 (1901)]
(†) Sorbum .. Arlesbär, Oxlebär, Rondebär .. Ein baumfrucht in Italien wie byren, ein äschrösslin. Lex. Linc. (1640). Sorbus .. Itt slagz trää som bär arles bäär, Oxel, Rondträä. Därs.
Spoiler title
Spoiler content