SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFFRÖA a3v~frø2a, v. -ade. vbalsbst. -ANDE. (om växter) släppa från sig sina frön. Sängen .. hålles ren för ogräs, på det detta icke måtte få rota in sig eller affröa. Ström 229 (1830, 1846). — refl. i samma bet. Dalin (1850). — jfr FRÖA (af sig).
Spoiler title