SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFTAG a3v~ta2g, n.; best. -et; pl. =.
Etymologi
[bildadt ss. vbalsbst. till AFTAGA; jfr isl. aftak, nor. avtak]
Afnam .. id est. Aftagh, Afkortning. Diminutio. Stiernhielm Fateb. (1643). — numera bl. bergv. motsv. AFTAGA I 3 a γ: minskande af en sättnings storlek i en masugn. Malmsättningen har, oberäknadt några tillfälliga aftag, fortfarande ökats. J. G. Clason i Jernk. ann. 1854, s. 45. Om .. malmblandningen visat sig god, men aftag måste göras. A. Wahlberg Därs. 1893, s. 255.
Spoiler title