SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1898  
AFTULLA, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -NING.
Etymologi
[jfr t. abzollen]
(†) förtulla; gifva l. taga tull af l. för (ngt). Lind (1749, under abzollen). Vid Sand Tull .. aftullas de varor, som Allmogen till Bergslagen upföra. Hülphers Dal. 3 (1762). De, som redan införskrifvit dylike Nålar, måge dem efter förra Sjö-Tulls-Taxan få aftulla. DA 1771, nr 265, s. 2. Seglations-ordn. 1819, art. 2, § 5. Bonsdorff Kam. 652 (1833). jfr: Pass Penningarne erläggas med Två Riksdaler för hvarje .. Fartyg, som aftullas i Stockholm. Taxa f. sjötullen 17 April 1799, s. 83.
Ssg: AFTULLNINGS-VÄRDE. (†) tullvärde. Kungör. ang. tullafg. 1792.
Spoiler title
Spoiler content