SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1904  
BERGAMOTT bær1gamot4, stundom 302, sällan -ja- (bergamo´tt Weste), sbst.1, äfv. (i sht i Götal.) PERGAMOTT pæ-, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(pergam- Rudbeck Hort. bot. 96 (1685), C. Bierkander i VetAH 35: 29 (1774), Bergström Sv. bild. 1: 138 (1882), NF 12: 1033 (1888) m. fl. pergem- Rosensten Skog. 50 (1737), Trozelius Rosensten 211 (1752). bergam- Rothof 376 (1762) osv.)
Etymologi
[jfr d. o. holl. bergamot, t. bergamotte, eng. bergamot, fr. bergamotte, it. bergamotta, sannol. förvanskning af turk. beg-armudí, ”herrepäron”, af beg (se BEJ), armúd (af pers. amrūd), päron, o. -ī, 3 pers. pronominalsuffix, användt vid bildande af ssgr i turk.; jfr t. fürstenbirne; formen perg- beror möjl. på anslutning till PÄRON (jfr sv. dial. päramutter)]
1) namn på vissa päronsorter, frukter af Pyrus communis var. falerna Lin.; i sht höstbergamott. Pyra Pergamotina. Pergamotter. Rudbeck Hort. bot. 96 (1685). Pergamotter noog fins her (i Sv.). Spegel Guds verk 119 (1685). Af träfruckter älskade Han (dvs. K. XII) Citroner, Apelsiner, Bergamotter. Nordberg 2: 686 (1740). Våra Bergamotter kunna ej ätas, innan de något fått ligga. P. J. Bergius Præs. i VetA 1780, s. 46. Der en apricos, och der en bergamott! Bellman 6: 117 (1787). Bergamotter, päron af plattrund form, med rostprickig yta och kött af egendomlig smak. Juhlin-Dannfelt 322 (1886). Abelin Mindre trädg. 68 (1903). Anm. Språkprofven från Nordberg o. Bellman kunna möjligen afse BERGAMOTT, sbst.2. — jfr GANSEL-, HALF-, HÖST-, SCHWEIZER-, SOMMAR-, VINTER-BERGAMOTT. — oeg. om annan päronsort af liknande form. jfr: Ofta händer .. att päronsorter, så fort de hafva en rund form, kallas bergamotter, oberoende af deras öfriga egenskaper. Eneroth Pomol. 1: 79 (1864, 1877).
2) [sannol. ellips för BERGAMOTT-ÄPPLE] (föga br.) = BERGAMOTT-ÄPPLE. Almqvist (1842).
Ssgr (i allm. till 1): BERGAMOTT-AKTIG103~20. Köttet (hos ganselpäronet) är dunkelgulhvitt, ”bergamottaktigt”. Eneroth Pomol. 2: 227 (1866).
-FORMAD~20, p. adj. Frukten (af ganselträdet) är bergamottformad. Eneroth Pomol. 2: 226 (1866).
-SMAK~2. Frukten (af höstbergamotträdet) är karakteristisk medelst .. sitt nästan smältande, hvitgröna kött, hvars smak vi ej kunna angifva med annat än uttrycket — bergamottsmak. Eneroth Pomol. 2: 207 (1866).
-TRÄD~2, sbst.1
1) till 1. Dalin (1850). Här i Sverge hafva vi sett .. bergamott-träd som gifvit 4 till 5 tunnor (frukt om året). Eneroth Pomol. 1: 141 (1864, 1877).
2) till 2. Dalin (1850).
-ÄPPLE~20. om en viss äppelsort som liknar bergamotter. Dalin (1850). Smirnoff Eneroth 1: 271 (1896).
Spoiler title
Spoiler content