SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1908  
BETYDLIGT bety4dlikt, i Sveal. äfv. 032, numera sällan -LIGEN bety4dligen, i Sveal. äfv. 0302 (bet`ydligän Almqvist), adv.
Ordformer
adv. till BETYDLIG 2 a ε. — jfr OBETYDLIGT.
a) vid komparativer samt vid verb o. verbala uttr. med komparativ bet.: i hög grad, ansenligt, (synnerligen) mycket; vida. Hans förmögenhet har blifvit betydligt reducerad. Boets tillgångar öfverstego betydligt skulderna. Vore det icke aldeles egentligt talt, om man sade at under de nämnde århundraden (dvs. reformationstidehvarfvet) uplysningen i himmelska ting betydligen tiltog. A. G. Silfverstolpe i LBÄ 1: 45 (1797). En betydligen förökad folkstock. Leopold 5: 313 (1804?). Den ära, som blifvit inlagd vid Hogland, hade betydligen ökat flottans anseende. Crusenstolpe Mor. 3: 198 (1841). Vid högre värmegrad gro frön betydligen hastigare än vid lägre. Fries Bot. utfl. 2: 236 (1852). I betydligt sammanträngd och förädlad form läses stycket (dvs. Schillers Semele) nu i den tryckta samlingen. Böttiger Schillers lyrik 82 (1854). Hans hår var betydligt grånadt och hans gestalt framåtlutad. Wikner Vitt. 42 (1869). Böttiger, som var betydligt äldre än jag. De Geer Minnen 1: 48 (1892). Koret .. höjer sig betydligt öfver kyrkans golf. C. R. Nyblom hos Schück o. Lundahl Läseb. 1: 105 (1901). (Runeberg) ställde Corneille betydligt framom Racine. Söderhjelm Runeberg 2: 30 (1906).
b) (i allm. med hvardaglig l. skämtsam anstrykning) i annan anv., i sht framför positiver: i hög grad, ansenligt, synnerligen. Sekreta Utskottet (hade) betydligen misstagit sig i sin .. berättelse. Adlerbeth Åm. i VetA 1817, s. 14. Emellertid har han härigenom .. stämt opinionen betydligt emot sig. L. I. Ahlstubbe (1836) i Förh. o. upps. 20: 336. Vi .. hade .. betydligt ledsamt. Bremer Dagb. 259 (1843). Mycket, som på .. andra ställen skulle betydligt genera mig. Lundgren Res. 187 (1852). Öfverhuset .. är till sitt ursprung .. betydligen olikt Underhuset. Svedelius Statsr. ansv. 213 (1856). En betydligt skallig skinnmössa hade intagit den gråa hattens plats på hans hufvud. Hedberg På ömse sid. om ridån 242 (1888). Lappbarnen äro oftast betydligt intelligenta. GHT 1895, nr 242, s. 3. Illustrationerna äro .. betydligt klena. SD(L) 1901, nr 594, s. 3. Brefven (från Runeberg) till v. Beskow äro hållna i en visserligen mycket vänskaplig, men i alla fall betydligt cirklad stil. Söderhjelm Runeberg 2: 256 (1906). Den betydligt fula men efter amerikanskt mönster praktiskt byggda Blasieholmskyrkan. GHT 1908, nr 6, s. 3.