SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1910  
BILLION bil14n (ón Dalin), äfv. BILJON biljω4n, r. (l. m.) (m. Dalin (1850), Sundén (1885). f. Heinrich (1814), Meurman (1846), Ahlman (1872)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. billion, bildadt med bi- (se BI-, prefix2) efter mönstret af million för att beteckna andra digniteten af en million (jfr TRILLION, KVADRILLION m. fl.)]
1) en million millioner. Tusend gånger tusend millioner .. (kallar man) en billion. Celsius Arithm. 6 (1727). Ehrenberg har uträknat att af ett enda individ (af vissa infusorier) kan .. uppstå på 48 timmar en million nya individer, och antalet kan på 4 dar stiga till 140 billioner. J. G. Agardh i SKN 1843, s. 101. En billion blir .. detsamma som en million millioner ... Andra anse en billion vara detsamma som ett tusen millioner .., hvilket dock vanligare kallas en milliard. Elowson Aritm. 4 (1868, 1890); jfr 2. En billion är ett tal, hvartill en menniska ännu i dag ej hunnit räkna, om hon ock fått oafbrutet fortfara dermed alltifrån Moses' tid. Björling Solen 3 (1869, 1870). Alm. f. alla 1909, s. 187.
2) i sht i fråga om franska o. nordamerikanska förh.: tusen millioner, milliard. At, vid Konung Ludvig den XIV. död 1715, Rikets skuld befants vara 4 Billioner och 500 Millioner Livres. Zettersten Handelsh. 2: 84 (1779). Alm. f. alla 1909, s. 187.
Ssgr: BILLION-103~, äfv. BILJON-DEL03~2. särsk. till 2. En ström af 83 billiondels ampère. P. G. Laurin i Nord. tidskr. 1904, s. 269 (efter fr.).
-TAL ~2. särsk. till 1. Elowson Aritm. 4 (1868, 1890).
Spoiler title
Spoiler content