SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1910  
BILLE, sbst., l. BILL, sbst.3, anträffadt bl. i pl. billar.
Etymologi
[af nt. bille l. holl. bil(le), f., låring, eg. arsklinka; ordet är sannol. identiskt med BILLA, sbst.; jfr äfv. (ARS)BALL; med afs. på bet.-utvecklingen jfr BOG, LÅRING]
(†) sjöt. låring. Fyllig och Pååsigare sijda, som gemenligen giöres uppå Flöitar, Katter och Galljorter medelst den Bredden som kontinuerar hela sijdan långz och deras stora billar. Rajalin Skiepzb. 76 (1730).
Spoiler title
Spoiler content