SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1911  
BITUR bi3~2r, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[se BI-, prefix1 2]
(föga br.) jämförelsevis mindre tur som under en mera omfattande färd göres i en från färdens hufvudkosa afvikande riktning, afstickare; jfr BIFÄRD, BIRESA. Från Ludvika kan nedan beskrifna färd .. utföras på omkr. 26 dagar med biturer, utan dylika på omkring 20. F. Schenström i Sv. turistfören. årsskr. 1887, 2: 3.
Spoiler title
Spoiler content