SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1911  
BJARMISKA bjar4miska, stundom 302, r. l. f.; best. -an.
bjarmiskt språk. Finskan .., under hwilken kommer (dvs. hvilkens underafdelningar äro) Lappska, Estska, Biarmiska. Rudbeck Atl. 1: 80 (1679).
Spoiler title
Spoiler content