SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1916  
BLYANTS, sbst.; pl. -er.
Etymologi
[sv. dial. blyans (Skåne, Landsm. X. 2: 160 (1890)); sannol. elliptiskt för BLYANTS-PENNA]
(†) blyertspenna. Blyertspennor, Bly-stifter, Blyantser, hvilka af .. Målare, och Ritare .. äro mycket åstundade. Fischerström 2: 196 (1780).
Spoiler title
Spoiler content