SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1918  
BOLSTERVAR bol3ster~va2r, n.; best. -et; pl. =.
1) öfverdrag l. var till en bolster. Nytt engilskt bulsterwar tillsytt och icke pådragit. Vg. fornm. tidskr. I. 8—9: 86 (bouppteckn. fr. 1554). Om .. (fjädrar af skarfven) läggas i et bolster-var, tränga de sig dock altid igenom varet, ehuru tjockt det ock vore. Kalm Resa 1: 110 (1753). — bildl. Blås, Gabriel, i din basun, / .. Blås hop all världens folk som dun / .. tills rymden ligger öde kvar, / ett sprucket, skakadt bolstervar. Karlfeldt Frid. lustg. 134 (1901).
2) (mindre br.) tyg som brukas hufvudsakl. till bolstervar i bet. 1, bolstervarstyg. Oxenst. brefv. 11: 700 (1637). 10 ahl(na)r randigt bullsterwahr. Växiö rådstur. prot. 1716, s. 141. Höjer Sv. 2: 918 (1879).
Ssgr: (2) BOLSTERVARS-BYX l. -BYXA. (förr) mest i pl. Utstyrd i ett par gula bolstervarsbyxor .., framsteg .. (gossen) till bordet. C. F. Dahlgren 4: 71 (1830). Kindblad (1868).
(1) -LÄRFT.
(2) -ROCK. (förr). Auktion (kommer) att hållas uti .. Krigs-Collegium, till upphandling af .. 375 st. Bolstervahrs-Rockar. DA 1825, nr 118, s. 2. Kindblad (1868).
(1) -TYG.
(1) -VÄF.
(2) -VÄFVARE.
Spoiler title
Spoiler content