SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1924  
BUDSKAP 3d~ska2p, äfv. (numera bl. ngn gg i religiös stil) BÅDSKAP 3d~, n. ((†) m. Sigfridi C 3 b (1619)); best. -et; pl. = ((†) -er GR 24: 490 (1554), Cronholm Bref 175 (i handl. fr. 1811)).
Ordformer
(bud- 1536 osv. båd- (bod-) 1525 osv. båtskap Messenius Christm. 216 (c. 1616))
Etymologi
[fsv. buþskap, n., o. buþskaper, m., motsv. isl. boðskapr; afledn. af BUD]
till BUD 1.
1) (i sht i vitter stil; se dock b o. d) meddelande, underrättelse; äfv.: förkunnelse. Bringa budskap om ngt. Schroderus Liv. 743 (1626). Hvad bemärker ordet Evangelium? (Svar:) Ett ljufligt och gladt bodskap. Lindblom Cat. nr 111 (1811). Uppl. 2: 425 (1908). särsk.
a) (numera föga br.) i uttr. bära budskap. SvOrds. A 4 a (1604). Jesus kommen är, / Som dig det budskap bär, / Att Herren dig har evigt kär. Ps. 1819, 59: 1.
b) (numera bl. i Finl., mindre br.) i uttr. gifva budskap. Carlén Köpm. 1: 124 (1860). De olika sinnena ge budskap om vad organismen bör söka såsom nyttigt eller undvika såsom skadligt. Vasenius Harm. 56 (1908).
c) (†) i uttr. göra budskap, skicka bud. GR 9: 330 (1534).
d) (fullt br.) statsvet. om meddelande från statschef till folkrepresentationen; i sht i fråga om amerikanska förh. NF 2: 1294 (1878). (Tyske) kejsarens budskap till riksdagen. Forssell Stud. 2: 56 (1884, 1888).
e) (†) öfvergående i bet.: ärende, uppdrag; jfr BUD 1 d. Jost (skall) strax skynda oss drengen till baka igen för bodscap schull. GR 2: 130 (1525).
2) (†) budbärare, sändebud; stundom koll.: beskickning, ambassad. Luk. 14: 32 (NT 1526). Gåår åstadh j snare bodhskap. Jes. 18: 2 (Bib. 1541). (Konung) Fastida affärdade Bodskap til Göthernas Konung Ostragotha. Lagerbring 1Hist. 1: 563 (1769). Hagberg Shaksp. 2: 249 (1847).
Afledn.: BUDSKAPARE, m. (bud- 1747. båd- (bod-) 17611773) [jfr mnt. bodeschopper, t. botschafter] (†) till 2: sändebud. Dalin Hist. 1: 634 (1747). Lagerbring 1Hist. 2: 44 (1773).
Spoiler title
Spoiler content