SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1904  
CENTIMETER sän1time4ter, äfv. sän4ti~ me1ter, stundom 30~20, r. (m. Dalin (1850), Wenström (1891)); best. -n; pl. =.
Etymologi
[jfr t. centimeter, eng. centimetre, af fr. centimètre, af centi- (se CENTI-) o. mètre (se METER)]
längdmått utgörande hundradedelen af en meter; stycke (af ngt) af en centimeters längd; i skrift vanl. förkortadt cm. En planka af 6 centimeters tjocklek. Synnerberg Cont. 69 (1813). Enheten för medicinal-längdmåttet är den franska metern, hvilken .. är sålunda indelad, att en meter innehåller tio decimeter, en decimeter tio centimeter och en centimeter tio millimeter. SFS 1869, nr 41, s. 1. Därs. 1878, nr 49, s. 2. G. Sundbärg i Ekon. samh. 1: 243 (1893). — jfr KUBIK-, KVADRAT-CENTIMETER.
Ssgr: CENTIMETER-BRED1030~, äfv. 3010~2. —
-MÅTT ~2. —
-SKALA~20. En centimeterskala af messing, innehållande 30 centimeter, deraf en indelad i millimeter. SFS 1869, nr 41, s. 2.
-SKJUTNING~20. målskjutning vid hvilken träffarna beräknas efter sitt afstånd i centimeter från målskjutningstaflans medelpunkt (o. sammanlagda minsta antalet centimeter är bästa skjutresultatet). SDS 1899, nr 371, s. 2.
-TJOCK~2. Hedin Gm Asien 2: 357 (1898).
Spoiler title
Spoiler content