SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1904  
CER se4r, r., äfv. n. (n. W. Hisinger i VetANH 1813, s. 217, Kindblad (1868)); best. -en, ss. n. -et; l. CERIUM se4rium, stundom 302 (sériumm Dalin), n., sällan r. (r. W. Hisinger i FKM 3: 285 (1810; på andra ställen i samma uppsats n.)); i best. anv. utan slutartikel.
Etymologi
[bildadt år 1804 af W. Hisinger o. Berzelius (hvilka samtidigt med tysken Klaproth år 1803 upptäckte den ifrågavarande metallen) af Ceres, namn på en år 1801 upptäckt planet, eg. namn på åkerbrukets gudinna i den romerska mytologien (se CEREALIER); jfr: Efter latinska böjningen af Ceres, hade den (dvs. ifrågavarande metall) väl bort heta Cererium; men då detta faller obehagligt för uttalet, och det för öfrigt blott var frågan om et namn, så trodde vi at denna oregelbundenhet kunde vara tillåten. Hisinger o. Berzelius Cerium 10 (1804)]
kem. benämning på ett sällsynt grundämne af jordmetallernas grupp, af järnets färg o. silfrets smidighet, hvilket förekommer i cerit, ortit o. flera andra sällsynta mineral. Cerium, en ny Metall. Hisinger o. Berzelius (1804; titel). Att afskilja ceren .. försiggår jemförelsevis lätt. Berlin Oorg. kemi 424 (1870). För ett tiotal af år sedan kom man .. underfund med att .. cerium .. var af mycket högt värde för belysningsändamål. SDS 1900, nr 475, s. 2.
Ssgr: A: CER-FÖRENING3~020. —
-METALL~02.
1) = CER. Berzelius Kemi 2: 744 (1812, 1822).
2) gemensam benämning för cer jämte några densamma närstående sällsynta metaller, hvilka förekomma tillsammans med cer i mineralet cerit; jfr CERIT-METALL. Cermetallerna hänföras ofta till de tunga eller egentliga metallerna. Berlin Oorg. kemi 425 (1870). Blomstrand Oorg. kemi 174 (1897).
-OXID~02. (cerium- Hisinger o. Berzelius Cerium 11 (1804)) Berzelius Kemi 2: 746 (1812, 1822). Cleve Handlex. 78 (1883).
-OXID-OXIDUL—01~002. Berlin Oorg. kemi 425 (1870).
-OXIDUL~002. Berzelius Kemi 2: 744 (1812, 1822). Cleve Handlex. 78 (1883).
-OXIDUL-OXID~001~02. Berlin Oorg. kemi 348 (1860).
-SALT~2, sbst. (cerium- Hisinger o. Berzelius Cerium 16 (1804)) Berzelius Kemi 2: 747 (1812, 1822). Engström Undersökn. af mineral 8 (1877).
-SULFAT~02. (cerium- Cleve Handlex. 78 (1883)) (föga br.) = CERI-SULFAT. Ekenberg (o. Landin) 194 (1889).
B: CERI-SULFAT30~02. svafvelsyrad ceroxid. Ekenberg (o. Landin) (1889).
C: CERIUM-OXID300~02, -SALT~2, -SULFAT~02, se A.
-UPPLÖSNING. (†) lösning af ngt cersalt. Svafvelbunden ammoniak gör i Cerium-uplösningar en smutsig brun fällning. Hisinger o. Berzelius Cerium 23 (1804).
D: CERO-SULFAT30~02. svafvelsyrad ceroxidul. Engström Undersökn. af mineral 8 (1877).
Spoiler title
Spoiler content