SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1965  
SCHEBECK ʃebäk4 l. (vanl.) CHEBECK ʃebäk4, r. l. m.; best. -en; pl. -er; förr äv. CHEBECKARE, r. l. m.; pl. =; pl. best. -beckrarna (CAEhrenswärd Brev 1: 199 (1789: Scebeckrarna)).
Ordformer
(chebeck 1840 osv. chebeckare 1789. chebek (-c) 17901880. chebeque (-qve) 17581897. czerbeck 1762. scebeckrarna, pl. best. 1789. schebeck 1771 osv. schebek c. 17721792. scherbeck c. 1782. scherbek- i ssg c. 1782 (: Scherbeks bygnaden, sg. best.). scherbäk c. 1850. skebeck 1859. zebeque 18781934. zerbeque 1927)
Etymologi
[jfr t. schebecke, chebec, eng. chebec(k), shebeck, xebec; av fr. chébec, ä. fr. äv. chabec, sannol. av it. sciabecco, i sin tur sannol. av span. jabeque, ä. span. äv. xabeque, av arab. šabbāk, sannol. samhörigt med šabaka, nät]
(om ä. l. utländska förh.) långt o. smalt galärliknande fartyg, förr använt i örlogstjänst o. ss. kaparfartyg, numera bl. ss. last- l. fiskefartyg i Medelhavet, försett med (två l.) tre master o. latinsegel l. råsegel o. vanl. utrustat äv. för rodd. Som Regeringen kommit i erfarenhet, at Africanske Regeringarne låtit bygga ansenligare Chebequer än de hittils haft .., så at de små bewäpnade Fartygen, hwilka hittils blifwit brukade at skydda wår handel, nu icke äro i stånd at möta berörde Kapare, har Regeringen (osv.). PT 1758, nr 25, s. 3. Jag har länge med de kunnoga talt om, det vi till skärgårdsdefension borde inrätta Czerbecker, emellan 6 à 7 fot djupgående, som kunde föra Akter och För en svår kanon och på sidorna 4 à 6 12 punds kanoner, hvilka både med rodd och segel kunde fortskaffas. Tersmeden Mem. 4: 174 (1762). (Ryska skärgårdsflottan) skall bringas til 12 stora Fregatter, 30 Galerer, 30 Chebequer, och 300 Canonslupar. PT 1791, nr 13, s. 1. Svenska skeppet Neptunus .. uppbragtes (1788) af den beryktade Algierska skebecken ”Bisterfelt”. SvBL 2: 280 (1859). SvFlH 2: 219 (1943).
Ssg: SCHEBECKS- l. (vanl.) CHEBECKS-BYGGNAD. (om ä. l. utländska förh., numera bl. tillf.) byggande l. konstruktion av schebeck. Rajalin Rapp. 1 (c. 1782: Scherbeks bygnaden).
Spoiler title
Spoiler content