SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1905  
CYKLIKER syk4liker l. sy4k-, äfv. KYKLIKER kyk4- l. ky4k-, m.; best. -n; pl. =, äfv. (med lat. böjning) cyklici.
Ordformer
(kykliker Schück Världslitt. 1: 58 (1898))
Etymologi
[jfr t. cykliker, af nylat. cyclicus, af gr. κυκλικός, sbst. (Proklos, 485 e. Kr.), af κυκλικός, adj. (se CYKLISK); jfr lat. cyclicus, adj., i uttr. cyclicus scriptor]
cyklisk skald (se CYKLISK 4 slutet). Märkligt är i afseende på cyklikernes ställning till historieskrifvarne, att den egentliga historiographiens fader, .. Herodotos, var systerson till en af de senaste cyklici. Atterbom Poes. hist. 2: 117 (1848). Kyklikernas epopéer (voro) en fortsättning af den episka diktning som blifvit inledd af Homeros. Schück Världslitt. 1: 58 (1898).
Spoiler title