SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1907  
DARR dar4, r. (m. l. f. Weste); best. -en.
Etymologi
[sannol. bildadt (möjligen af Linné) gm ellips af DARR-GRÄS (jfr Laurell Sv. växtn. 11 f. (1904)). Med afs. på anledningen till namnet se sistnämnda ord]
vanl. i koll. anv.
1) (numera föga br.) = DARR-GRÄS. Linné Flora 29 (1745, 1755). Briza media. .. Darr. Darrgräs. Retzius Flora oec. 127 (1806). O. Swartz i Sv. bot. 300 (1807).
2) af Landtbruksstyrelsen föreslaget namn på släktet Briza Lin. Normalfört. ö. sv. växtn. 36 (1894). jfr Därs. 63 samt Haartman Linné Indeln. i örtr. 16 (1753) o. Liljeblad Flora 44 (1798). Anm. Hos Liljeblad får släktet Briza namnen darr o. darrgräs, arten Br. media däremot bl. namnet darr. — jfr SMÅ-, STOR-, ÄNGS-DARR.
Ssg: DARR-GRÄS, se under DARRA, v.1
Spoiler title
Spoiler content