SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1908  
DECIMERA des1ime4ra l. de1-, i Sveal. äfv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, DECIMATION (se d. o.).
Etymologi
[jfr t. dezimieren, fr. décimer, af lat. decimare, afl. till decimus, den tionde (jfr vidare under DECIMAL); jfr äfv. eng. decimate]
1) [jfr motsv. anv. i t., eng., fr. o. lat.] i sht mil. (gm lottning) uttaga hvar tionde l. en tiondedel af (en kontingent, ss. trupp, regemente osv.) till bestraffning för brott (ss. myteri, upplopp o. d.), hvartill kontingenten i sin helhet gjort sig skyldig. Holmberg (1795; under décimer). Efter bataillens slut ilade Grefven till K. Gustaf III och begärde att få skjuta ner dem (dvs. den frikår som flytt) allesammans, eller .. åtminstone få decimera dem. V. F. Palmblad i Biogr. lex. 14: 154 (1847). Som bestraffning användes decimering i synnerhet af romarna, men förekom hos nyare folk ända in i 17:de årh., ja var i Sverige, enligt 1798 års krigsartiklar, i lag gällande ända till 1868. NF (1879). Man (skall) utan barmhertighet .. låta decimera de upproriska. AB 1906, nr 179, s. 4 (i fråga om ett myteri på Sveaborg).
2) [jfr motsv. anv. i t., eng. o. fr.] i utvidgad anv.: förorsaka en (betydlig) minskning i antal l. storlek hos (ngt), minska (antalet l. storleken af), reducera; i sht med afs. på lefvande varelser; i pass. ofta närmande sig intr. bet.: blifva fåtaligare, smälta tillsamman l. ihop. Riddarhuset .. i dess dåvarande decimerade skick. Crusenstolpe Mor. 3: 283 (1841). Krigshären (är) decimerad och uttröttad. Dens. Tessin 4: 407 (1849). Till och med det ringa antal (frön), som verkligen gror, har att vänta nya decimeringar dels från främmande håll, dels genom den inbördes konkurrensen. A. Quennerstedt i Sv. tidskr. 1871, s. 486. Så duka de (dvs. de färgade raserna) under, decimeras och försvinna där och hvar från jorden. AB 1890, nr 24, s. 2. Transporten rundt Finska viken genom S:t Petersburg decimerade vinsten. Tavaststjerna Marin 51 (1890). Den stora massan af befolkningen (har) .. allt emellanåt decimerats af hungersnöd och epidemier. J. Leffler i Ekon. samh. 1: 440 (1894). De i Karesuando kvarlämnade lapparne .. torde .. kunna taga sig igenom den återstående delen af vintern utan att (ren-)hjordarna blifva allt för starkt decimerade. SvD(L) 1906, nr 89, s. 3. (Det liberala partiet) decimerades (vid valen) till det minsta af de tre partierna. SD 1906, nr 327, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content