SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1908  
DEKADISK deka4disk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. dekadisch, eng. decadic samt gr. δεκαδικός, afl. till δεκάς, tiotal (se DEKAD)]
(mindre br.) som hänför sig till l. har afs. på osv. talet tio; särsk. i fråga om räkning: som har talet tio till bas, decimal-; i sht i förb. (det) dekadiska (tal)systemet, decimalsystemet. Tiotals- eller Decimal-systemet .. (kallas) äfven Dekadiska systemet. Zweigbergk Räkn. 3 (1847, 1861). Vid den aritmetiska undervisningen börjar sorträkningen mer och mer inskränkas till de nyare, dekadiska sorterna. Ped. tidskr. 1881, s. 172. Hahnsson (1888).
Spoiler title
Spoiler content