SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1911  
DIADOK di1adå4k, äfv. -dok4, m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(diadoch Thomée Weber Verldsh. 1: 143 (1852), Sydow Lübke Arkit. hist. 118 (1871), Janzon Horatius 19, 63 (1899; i ssgr), 2 NF (1906), m. fl.)
Etymologi
[jfr t. diadochen (pl.), fr. diadoches (pl.), eng. (med latiniserad form) diadochi (pl.); af gr. διάδοχοι (pl.), efterträdare, efterföljare, i här ifrågavarande anv. kändt från Diodorus Siculus, till διαδέχεσϑαι, öfvertaga (ngt efter ngn), efterträda (ngn i ngt), af διά, genom, efter m. m. (jfr DI-), o. δέχεσϑαι, mottaga, upptaga (jfr SYNEKDOKE, PANDEKT(ER))]
hist. om hvar o. en af dem bland Alexander den stores fältherrar som sinsemellan delade hans välde efter hans död; ej sällan (i ngt utvidgad anv.) äfv. om de närmast efter dessa följande konungarna i de nybildade rikena; vanl. i pl. Thomée Weber Verldsh. 1: 143 (1852). Sydow Lübke Arkit. hist. 118 (1871). Ungefär vid Alexanders och diadokernas tid började jernet först förekomma i de nordiska länderna. Sjögren Allm. verldsh. 1: 320 (1885). Demetrios (Poliorketes) hade uppenbarligen tagit Alexander till sin förebild och var af alla de s. k. diadokerna den, som mest liknade honom. Bergman (o. Svensén) Världsh. 2: 12 (1904). jfr: Uttrycket, ”diadokerna”, har så ingått i den vanliga historiska stilen, att lärjungarna ej böra lemnas i okunnighet därom. S. J. Boëthius i Ped. tidskr. 1894, s. 214.
Ssgr: DIADOK-KONUNG103~20. Janzon Horatius 19 (1899).
-RIKE~20. rike som efter Alexander den stores död utsprängts ss. själfständig enhet ur hans världsvälde; jfr -STAT. Cavallin (o. Lysander) Sm. skr. 75 (1885). I olikhet med de öfriga diadokrikena var .. Egypten en geografiskt begränsad enhet. Schück Världslitt. hist. 1: 244 (1899).
-STAT~2. jfr -RIKE. Janzon Horatius 63 (1899).
-TID(EN)~2. tiden från Alexander den stores död till romarnas börjande världsherravälde, den hellenistiska tiden. Schück Världslitt. hist. 1: 244 (1899). Diadoktiden och romarväldets tid blefvo .. sanna guldåldrar för porträttkonsten. Romdahl Portr.-mål. hist. 9 (1907).
Spoiler title
Spoiler content