SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1912  
DIALYSERBAR di1alyse4r~ba1r l. 01—, äfv. (i sht i Sveal.) —3~2, adj. kem. till DIALYSERA I: som kan dialyseras. Sundberg Mikroorg. 98 (1895; se under DIALYSERA II).
Spoiler title