SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1912  
DIETER die4ter, sbst. pl.
Etymologi
[efter t. diäten, pl.; jfr eng. the allowances of the ambassador, or, as the were called, his diets were ever unpaid; af mlat. dieta, daglön, dagsarbete, dagsresa, riksdag, omtydning af lat. dieta (se DIET) efter lat. dies, dag (jfr DIARIUM). Ordet har sedan gammalt sammanblandats med DIET]
(utom i ssgn DIET-PENNINGAR bl. i fråga om utl. förh.) underhållspengar, dagtraktamente. Det socialdemokratiska partiet (i Tyskland) betalar dieter åt sina representanter i riksdagen. AB 1898, nr 151, s. 3. Diēter, dagtraktamente, dagaflöning. Ekbohrn Främ. ord (1904).
Ssg: DIET-PENNINGAR03~200, pl. [jfr eng. diet-money, kostpenningar. Ssgn bör måhända hänföras till DIET] sjömil. aflöning (utgående med ett visst belopp per dag) som under kommendering ombord utgår till officerare, kadetter m. fl. för att bestrida utgifterna för mathållningen. De bestådda dietpenningarne förväntas motsvara kostnaderna för bordhållningen. Regl. f. fl. 1875, 3: 132. SFS 1889, nr 55, s. 10. Extra kadett åtnjuter ombord å öfningsfartyg dietpenningar i likhet med sjökadett. SFS 1901, nr 7, s. 6.
Spoiler title