SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1912  
DIETETISK di1ete4tisk (diete´tisk Weste), adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. diätetisch samt eng. dietetic, fr. diététique, lat. diæteticus, gr. διαιτητικός, af δίαιτα (se DIET)]
i sht med. adj. till DIET (o. DIETETIK): som angår l. har afseende på dieten; som består i l. går ut på diet; som öfverensstämmer med dietetikens (se d. o. 1) principer o. regler (ss. adv.: i öfverensstämmelse med dietetikens principer o. regler); i hvad dieten angår l. vidkommer; jfr DIETISK. (1500-talets) recepter och Diétetiska reglor. P. J. Bergius Intr. i VetA 1758, s. 84. Lefva mycket dietetiskt. Weste (1807). I Vermland mådde jag några dagar illa, hvilket ej kom af annat än dietetiska fel. Tegnér 5: 323 (1823) [jfr DIET-FEL b]. Dietetiska reglor för dans. Hartman Husläk. 40 (1828). I allmänhet har sjukdomen vikit för enkel, hufvudsakligen dietetisk behandling. P. O. Liljewalch i Hygiea 1841, s. 148. Den Mosaiska lagstiftningens .. dietetiska rigtning. Hwasser V. skr. 1: 313 (1841). Genom en bland hennes kön lyckligtvis sällsyntare dietetisk villfarelse gjorde hon sin mans dagar tunga. P. Wieselgren i Biogr. lex. 9: 245 (1843) [jfr DIET-FEL b]. Föra ett dietetiskt lefnadssätt. Dalin (1850). Muskelverksamheten utgör ett vigtigt dietetiskt medel att förekomma digestionsrubbningar. A. Key i Lärov.-kom. bet. 1884—85, III. 1: 74. Några svenska Dietetiska Preparat. (1901; titel på broschyr). — bildl. All uppfostran för den tidigare åldern behöfver mer vara dietetisk och stadgande än stimulerande. Geijer I. 4: 256 (1829).
Spoiler title