SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1916  
DISPONIBEL dis1pωni4bel, äfv. -po-, sällan -på-, sällan -ni3bel2 (∪ ∪ ‵ ∪ L. M. Enberg i Försl. t. SAOB (1850)), adj. -bla, -blare. adv. -T.
Etymologi
[jfr t. o. holl. disponibel, fr. o. eng. disponible, af mlat. disponibilis (Hatzfeld & Darmesteter Dict.), afl. af lat. disponere (se DISPONERA)]
motsv. DISPONERA 7: som står till (ngns) förfogande l. disposition, som omedelbart l. utan vidare kan l. får användas, omedelbart tillgänglig. (Penningar) att vinna Riksdags anhängare när disponibla sysslor och tjogtals nybakade adelsmän ej räckte till att förvissa om pluraliteten. HSH 7: 268 (c. 1750). Endast handeln skapar penningar, eller .. gör förmögenhet disponibel. Geijer I. 1: 50 (1818). Atteliern vid Beridarebanan blef disponibel. Sv. lit.-tidn. 1819, Bih. sp. 7. Bankens disponibla tillgångar. Skogman Bank II. 2: 75 (1846). Om barnets hjärna ej är .. fullt uthvilad, då barnet på morgonen börjar sitt arbete, skall den disponibla förmågan af intellektuelt arbete för hvarje dag vara mindre. A. Key i Lärov.-kom. bet. 1884—85, III. 1: 95. (Officer) som .. ej är disponibel till tjenst vid sitt regemente. Tj.-regl. 1889, Bil. s. 109. Sultanen skickade alla disponibla trupper till förstärkning. PT 1910, nr 138 A, s. 2. — (†) med agent. Baronen, egare till en stor af honom sjelf disponibel förmögenhet. Almqvist Baron J. K* 70 (1835).
Spoiler title