SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1922  
DRIF dri4v, r. l. m. l. n. (r. l. m. VDAkt. 1792, nr 565 osv.; n. VDAkt. 1661, nr 391, VetAH 1741, s. 156, Dalin (1850)); best. drifven, ss. n. drifvet; pl. drifvar, ss. n. =. Anm. Pl. -ar användes stundom äfv. af dem för hvilka ordet i sg. är n.
Etymologi
[af DRIFVA, v.2, i bet. 39, förmodl. under inverkan af det likbetydande t. getrieb(e); jfr äfv. t. trieb, m., kugghjul som drifves af ett annat]
(i fackspr.) (jämförelsevis mycket) litet kugghjul (ofta: med pinnar försedd liten rulle) som kringvrider ett större kugghjul; nästan bl. i fråga om ur; jfr DREF 9. Offtabemelte vhrwerk vtij sina behörlige ledamoter, axlar, drijff, och vthfordringar. VDAkt. 1661, nr 391 (måhända här i en allmännare bet.: drifhjul). At uträkna motgnidningen i .. urhjul och drif. Polhem i VetAH 1741, s. 156. AHB 6: 10 (1861; i fråga om kastmaskin). NF 16: 1502 (1892). — jfr CENTRUM-, MINUT-, PINN-, SEKUND-, STEGHJULS-DRIF m. fl.
Ssgr: DRIF-FIL. [jfr d. drevfil, t. triebfeile] Driffilar .. användas till att uppskära kuggarne på drifvar. Almroth Karmarsch 314 (1839).
-FIN. (enst., †) eg.: fin som drifvarna i ett ur?; ytterligt fin. De drif-fina Organer, safter och fiädrar, med hvilka Snillet spelar. Dalin Arg. 2: 31 (1754; uppl. 1734: fina). Anm. B. Hesselman i SVS:s uppl. Anm. 99 sammanställer ordet med ”afdrifva, göra finare”; jfr DRIFVA, v.2 40 a.
-MÅTT. urmak. litet cirkelmått att mäta drifvar. BoupptVäxiö 1809.
-RULLE, sbst.1 (sbst.2, se DRIFVA, v.2 ssgr C). rullformig drif. SvT 1852, nr 24, s. 4.
-SKIFVA, sbst.1 (sbst.2, se DRIFVA, v.2 ssgr). urmak. platt drif, skifvan af en drif. Holmberg (1795; under face).
-STAF. (mindre br.) cylindrisk(t) stift l. staf å pinndrif. Zidbäck (1890).
-STOCK, sbst.1 (sbst.2 se DRIFVA, v.2 ssgr C). om hvar särskild af de grofva pinnar som på en större drifrulle motsvara kuggarna på ett kugghjul; jfr DREF-STAKE. Stål Byggn. 1: 168 (1834).
-STÅL. [jfr t. triebstahl] räfflad ståltråd (hvaraf en tvärsektion liknar ett litet kugghjul) att tillverka drifvar af. Almroth Karmarsch 237 (1838).
-TAND.
Spoiler title
Spoiler content