SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1917  
ECKROR l. ECKRAR, sbst., pl.
Ordformer
(-or Förordn. t. öfverfl. afskaff. 8 nov. 1731, s. A 3 b, Taxa ö. st. sjötullen; -ar Växiö domk. akt.)
Etymologi
[liksom d. ecker av nt. e(c)ker, ollon, knapp i form av ett ollon (Brem. wb., Berghaus), motsv. t. ecker, ollon; jfr d. agern, ekollon, isl. akarn, frukt av vilda träd, got. akran, frukt, gröda, eng. acorn, ekollon, trol. av samma stam som ÅKER]
(†) förmodl. knappar i form av ett ekollon, förfärdigade av l. klädda med trådarbete o. dyl., äv. använda till prydnad; jfr KREPIN. 1 st. Ermekläde af slessingh (dvs. tyg från Schlesien) med Eckrar vthi och medh Rödha bandh. Växiö domk. akt. 1680, nr 138. Taxa ö. st. sjötullen 17 april 1799, s. 14.
Spoiler title
Spoiler content